Post臋powania o udzielenie zam贸wienia realizowane
zgodnie z "zasad膮 konkurencyjno艣ci"

Kancelaria HONEST-IUS Ewa Masierak informuje, i偶 z dniem 18-11-2019 roku rozpoczyna post臋powanie o udzielenie zam贸wienia w trybie tzw. zasady konkurencyjno艣ci (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalno艣ci wydatk贸w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz Funduszu Sp贸jno艣ci na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku)
w zwi膮zku z realizacj膮 projektu 鈥濬undusz Bada艅 i Wdro偶e艅 鈥 Voucher Badawczy鈥.

O艣 priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjno艣ci i konkurencyjno艣ci gospodarki regionu.

Dzia艂anie 1.2 Promowanie inwestycji przedsi臋biorstw w badania i innowacje.

Poddzia艂anie 1.2.1 Wsparcie proces贸w badawczo-rozwojowych.

Regionalny Program Operacyjny Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pod tytu艂em: "Opracowanie innowacji produktowej - Elektroniczna Dokumentacja Pracownicza w chmurze z modu艂em B2B"

Pe艂en tekst zapytania ofertowego dost臋pny jest w pliku pdf - kliknij tu aby pobra膰.

Z nami nie musisz zajmowa膰 si臋 tym, czego nie lubisz !