Nasze usługi

gallery/adobestock_261338427

Outsourcing kadr i płac

Nasza firma świadczy usługi kompleksowej obsługi związanej z zatrudnieniem i rozliczeniem pracowników i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. W ramach współpracy oferujemy:

 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z przepisami prawa, w tym również zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO;
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w wersji papierowej i równolegle w wersji elektronicznej;
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników i wyliczanie wynagrodzeń;
 • Sporządzanie dokumentacji do ZUS i US;
 • Udzielenie porad i wyjaśnień dotyczących zatrudnienia;
 • Opracowywanie treści umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • Udział w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS.

Naszym celem jest odciążenie Państwa od czynności związanych z obsługą kadrowo-płacową w takim stopniu w jakim jest to możliwe.

Ponadto chcielibyśmy zaproponować Państwu ofertę „2w1”. Polega ona na połączeniu prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej oraz wdrożenia ochrony danych osobowych – w korzystnej cenie.

 

gallery/adobestock_206273326
gallery/adobestock_206946610

Wdrażanie RODO

Wielu z nas, słysząc RODO, zastanawia się:

„na co mi to…..”,

„są inni, więksi, Urząd pewnie ich będzie kontrolował…..”,

„kto by się interesował akurat moją firmą….”

 

Boom RODO wybuchł w ubiegłym roku, wraz z nadejściem słynnej już dziś daty 25 maja 2018r. Po pierwszym, gorącym okresie szybkiego i chaotycznego wdrażania przepisów ochrony danych osobowych w większych organizacjach, nastał czas względnego spokoju. Trochę przyzwyczailiśmy się już, że RODO jest i nic szczególnego się nie dzieje, że 25 maja 2018r. minął i świat się nie zawalił.

Jest tylko jedno ale…. Istnienie konieczności ochrony danych osobowych zakiełkowało nie tylko w świadomości prezesów firm, ale również w świadomości zwykłych ludzi. Czy my, jako osoby fizyczne chcemy aby nasze dane osobowe „fruwały” nie wiadomo gdzie w internecie, nie wiadomo przez kogo i do jakich celów były wykorzystane? Czy wszyscy nie mamy dosyć notorycznych telefonów  od ankieterów, przedstawicieli handlowych, którzy nie wiadomo skąd pozyskali nasze dane?

Wszystko jest dobrze, dopóki jest dobrze. To trochę jak z BHP, dopóki nie wydarzy się wypadek przy pracy….

Dlatego warto pochylić się nad ochroną danych osobowych naszych pracowników, klientów czy pacjentów. Po to aby, gdy ktoś skorzysta ze swoich praw móc spać spokojnie. Tym bardziej, że UODO nie szczędzi obecnie na karach….

I choć wdrożenie przepisów RODO w organizacji wiąże się z dodatkowym nakładem pracy, dokumentacją, procedurami, to ostatecznym i najważniejszym celem ma być zastosowanie takich zabezpieczeń aby nasze dane nie dostały się ręce osób niepowołanych.

Taki nadrzędny cel stawia sobie nasza firma. Dlatego nie ograniczamy się do przygotowania wzorów dokumentów „aby było cokolwiek, jak przyjdzie UODO”. Przeprowadzamy kompleksowy audyt u klienta, sprawdzamy jak faktycznie chronione są dane i na tej podstawie oceniamy jakie zabezpieczenia organizacyjne, fizyczne czy informatyczne są niezbędne w danej organizacji. Każdy proces wdrożenia ochrony danych osobowych obejmuje etap:

 • Audytu przeprowadzanego w siedzibie klienta i obejmującego rozmowę z kierownictwem organizacji, pracownikami, ustalenie stosowanych zabezpieczeń technicznych, informatycznych itp.
 • Analizę ryzyka przeprowadzoną na podstawie audytu
 • Przygotowanie koniecznych dokumentów, umów, upoważnień itp.
 • Sformułowanie zaleceń do wdrożenia w organizacji

Inspektor Ochrony Danych

gallery/adobestock_111306547

Oferuję outsourcing funkcji Inspektora Danych Osobowych (IOD) w Państwa firmie. Zapraszam do współpracy firmy z sektora MŚP oraz prywatne gabinety lekarskie.

 

Nazwa firmy    
E-mail    
Opis firmy, wielkość i branża    
Outsourcing IOD jest natańszą i najwygodniejszą formą dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz prywatnych gabinetów lekarskich i stomatologicznych